Corrosiebelastingscategorie conform NEN EN ISO 12944-2
Voorbeelden binnen
C1 zeer laag
Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en hotels.
C2 laag
Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, bijvoorbeeld depots en sporthallen.
C3 gematigd
Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige luchtvervuiling, bijvoorbeeld voedselverwerkende fabrieken, wasserijen, brouwerijen en zuivel.