Corrosiebelastingscategorie conform NEN EN ISO 12944-2
Voorbeelden buiten
C2 laag
Atmosfeer met een laag vervuilingsniveau, meestal landelijke gebieden.
C3 gematigd
Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwaveldioxide vervuiling. Kustgebieden met een laag zoutgehalte.
C4 hoog
Industriële en kustgebieden met een gematigd zoutgehalte.